Δισκίο Albendazole

 • Albendazole Tablet 2500mg

  Albendazole Tablet 2500mg

  Σύνθεση: Albendazole …………… 2500 mg Έκδοχα qs ………… 1 bolus. Ενδείξεις: Πρόληψη και θεραπεία γαστρεντερικών και πνευμονικών ισχυρομυζωμάτων, κεστοδόζων, φασιολιάσης και δικροκοιλιών. Το albendazole 2500 είναι ωοκτόνο και προνυμφοκτόνο. Είναι δραστικό ιδιαίτερα στις προνύμφες των αναπνευστικών και πεπτικών ισχυρών. Αντενδείξεις: υπερευαισθησία στην αλβενδαζόλη ή σε οποιαδήποτε συστατικά του alben2500. Δοσολογία και χορήγηση: Ωρα ...
 • Albendazole Tablet 600mg

  Albendazole Tablet 600mg

  Σύνθεση: Albendazole …………… 600 mg Έκδοχα qs ………… 1 bolus. Ενδείξεις: Πρόληψη και θεραπεία γαστρεντερικών και πνευμονικών ισχυρομυζωμάτων, κεστοδόζων, φασιολιάσης και δικροκοιλιών. Το albendazole 600 είναι ωοκτόνο και προνυμφοκτόνο. Είναι δραστικό ιδιαίτερα στις προνύμφες των αναπνευστικών και πεπτικών ισχυρών. Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στην αλβενδαζόλη ή σε οποιαδήποτε συστατικά του alben600 Δοσολογία και χορήγηση: Προφορικά: S ...
 • Albendazole Tablet 300mg

  Albendazole Tablet 300mg

  Σύνθεση: Albendazole …………… 300 mg Έκδοχα qs ………… 1 bolus. Ενδείξεις: Πρόληψη και θεραπεία γαστρεντερικών και πνευμονικών ισχυρομυζωμάτων, κεστοδόζων, φασιολιάσης και δικροκοιλιών. Το albendazole 300 είναι ωοκτόνο και προνυμφοκτόνο. Είναι δραστικό ιδιαίτερα στις προνύμφες των αναπνευστικών και πεπτικών ισχυρών. Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στην αλβενδαζόλη ή σε οποιαδήποτε συστατικά του alben300. Δοσολογία και χορήγηση: Προφορικά: ...