Στοματικό εναιώρημα Levamisole Hydrochloride και Oxyclozanide

  • Levamisole Hydrochloride and Oxyclozanide Oral Suspension

    Στοματικό εναιώρημα Levamisole Hydrochloride και Oxyclozanide

    Σύνθεση: 1. Υδροχλωρική λεβαμισόλη …………… 15mg Οξυκλοζανίδη ……………………………… 30mg Διαλύτες και ………………………………… 1 ml 2. Υδροχλωρική λεβαμισόλη ………… … 30mg Oxyclozanide …………………………… 60mg Διαλύτες ad ……………………………… 1ml Περιγραφή: Το Levamisole και το oxyclozanide δρουν ενάντια σε ένα ευρύ φάσμα γαστρεντερικών σκουληκιών και κατά των πνευμονικών σκουληκιών. Η λεβαμισόλη προκαλεί αύξηση του αξονικού μυϊκού τόνου που ακολουθείται από παράλυση των σκουληκιών. η οξυκλοζανίδη είναι σαλικυλανιλίδιο και δρα εναντίον των τριματοειδών, των αιματωδών νηματωδών και ...