Ένεση Marbofloxacin

  • Marbofloxacin Injection

    Ένεση Marbofloxacin

    Marbofloxacin Injection 100 mg / ml Ενέσιμο διάλυμα Αντιβιοτικό Παρασκευή: Κάθε Ml Περιέχει: Marbofloxacin 100 mg Έκδοχο qs ad… 1 ml Ένδειξη: Σε χοίρους: θεραπεία της συνδρόμου μαστίτιδας, της μετρίτιδας και της αγαλακτίας (σύμπλεγμα mma), σύνδρομο μετά τον τοκετό δυσγαλαξίας (pds) από βακτηριακό στέλεχος ευαίσθητο στη μαρβοφλοξασίνη. Στα βοοειδή: θεραπεία αναπνευστικών λοιμώξεων που προκαλούνται από ευαίσθητα στελέχη της παστερίλλας multocida, mannheimia haemolytica και histophilus somni. συνιστάται ...